SALES SUPPORT Programma’s

bestseller

De Sales-ROI-Booster

Dit Programma is een erg ‘compleet’ programma dat volledig los staat van de pure Sales-communicatie Programma’s.  Met de informatie van deze SUPPORT Programma’s zal een Salesteam of een Sales Manager, op een meer gestructureerde manier kunnen werken en het TEAM aansturen.  TEAMWORK makes the DREAM work, maar enkel op voorwaarde dat het bouwen van een TEAM, de Missie en de Visie van het TEAM, de doestellingen en de bijhorende strategieën om deze doelen te bereiken, op een professionele manier worden ingezet. 

Dit B2C Sales Programma bestaat uit de volgende vijf Modules:

 • Cultuur, Missie & Visie
 • Excellent Execution
 • TEAM Building
 • Strategic Thinking
 • Motivation 360°

Totaal

90 Opleidingsmovies

Cultuur, Missie & Visie

Deze reeks gaat dus over Cultuur, of meer specifiek, uw Bedrijfscultuur of de cultuur van uw Salesteam.  Verder ook over de Visie op de toekomst en welke rol je wil spelen met je bedrijf of met je Salesteam, in deze toekomstvisie.  Iets dat zich uit in een Mission Statement.  Want elk bedrijf en elk Salesteam heeft uiteraard een heersende bedrijfscultuur en het is die cultuur die zal bepalen hoe medewerkers zich gedragen of met wat voor een attitude ze dagelijks komen werken.  Deze attitude zal voor uw klanten hun customer experience bepalen bij elk contact ze, op eender welke manier hebben, met uw bedrijf.  En Customer Experience zal in de komende jaren een doorslaggevende factor zijn in de concurrentiestrijd tussen bedrijven.  Wie de beste customer experience kan aanbieden zal de klanten over de drempel krijgen en een kans hebben om iets te verkopen.  Zet daar, als hefboom, een krachtige set van overtuigingen achter, en je hebt een bedrijf of bedrijfsteam, waarmee je eender welke doelstelling zal kunnen realiseren.

Excellent Execution

Deze reeks gaat over Excellent Execution of Perfectie in Uitvoering.  Het is in het bedrijfsleven, dikwijls de ontbrekende schakel tussen enerzijds de verkopen die door het salesteam gerealiseerd worden, en anderzijds de uiteindelijke realisatie van deze verkochte dossiers.  Verkoop en omzet is absoluut noodzakelijk om een bedrijf te laten floreren in een steeds meer competitieve bedrijfswereld.  Maar net zo goed is het belangrijk om achteraf de beloftes die gemaakt zijn aan de klanten, als Bedrijf ook na te komen.  En, … dan ook liefst op een manier dat het tevens rendabel is voor het bedrijf.  En dat is net waar we in deze module, Excellent Execution, heel uitgebreid op ingaan.  Niet enkel het ‘verkopen’ van producten en services, want daar hebben we de typische Sales Modules voor, maar eerder het prefect uitvoeren van de zaken die verkocht zijn door het Salesteam.

 

TEAM Building

Deze reeks gaat dus over TEAMbuilding en maakt deel uit van de Sales-Support-modules.  Logisch toch, want als je als Salesteam of als leider van een Salesteam succesvol wil zijn, dan zal je het TEAM professioneel moeten kunnen aansturen en motiveren.  Met de informatie in deze opleiding zal je niet enkel leren wat de voorwaarden zijn voor een goed team en om een goede teamplayer te zijn, maar je zal ook leren hoe je als coach een TEAM kan helpen om succesvol te zijn.  Je leert de drie pijlers van een goed functionerend TEAM kennen, Focus, Cohesie en een gedeelde Verantwoordelijkheid, en vooral, … hoe je deze drie pijlers kan bijsturen en finetunen.

Strategic Thinking

Deze reeks gaat over Strategisch Denken en meer specifiek, over denken op een manier dat de ideeën die je als team of als ondernemer, op tafel krijgt, ook zoveel en zo goed mogelijk in de praktijk worden omgezet. Ideeën zijn waardeloos als ze niet uitgevoerd worden.  Dat is iets waar we in de module Excellent Execution, heel uitgebreid op ingaan.  En om een idee in uitvoering te krijgen, zal je daar ook een strategie of een plan van aanpak bij moeten bedenken.  Eens je daar een methode voor hebt, dan is het zoveel makkelijker om ideeën omgezet te krijgen in een tastbare realiteit.  En bij een strategische aanpak horen enerzijds ook tactische zetten, en anderzijds een overzichtsmap om het totale plaatje te blijven zien.  Allemaal zaken die je in deze opleiding zal leren hanteren.

 

Motivation 360°

Eens een commerciële medewerker de technieken van Motivatie in de vingers heeft, kan hij of zij deze zowel gebruiken om zichzelf te motiveren, om de medewerkers of collega’s te motiveren en uiteraard ook om de klanten te motiveren om voor de aanbieding en voor uw Bedrijf te kiezen.  In deze opleiding wordt een uitgebreid assortiment aan tools en praktische handvaten aangereikt waar een B2B-verkoper onmiddellijk mee aan de slag kan en die snel en vlot resultaten zullen opleveren.  Motivatie is in essentie een erg psychologisch gegeven en het is geen een toeval om als Salesrep ‘a life on pupose’ te leven.  Met de kennis van deze Module is het iets waar de Salesrep bewust naar toe kan werken.

Uw SALESTEAM of LEIDINGGEVENDE zal met dit Programma o.a. de KENNIS verwerven om:

 • BEPERKENDE overtuigingen OM TE DENKEN naar stimulerende overtuigingen
 • Te werken volgens specifieke GEDRAGSRICHTLIJNEN, wat bepalend zal zijn voor de algemene ATTITUDE binnen het bedrijf of binnen het Salesteam
 • Het MISSION STATEMENT om te zetten in concrete DOELSTELLINGEN en daar de nodige Strategiën bij bedenken
 • Te werken met KPI’s om op die manier, enerzijds het Salesproces onder controle te krijgen, en anderzijds, om makkelijker feedback te kunnen geven aan de leidinggevenden van het Bedrijf
 • Hoe je door middel van het opdelen van de grote DOELEN in kleinere TARGETS, meer accountability van het Salesteam kan krijgen en sneller kan bijsturen waar nodig
 • Waarom eigenschappen als ‘flexibiliteit’ en ‘agility’ of ‘wendbaar’ zijn, zo belangrijk zijn in een bedrijfswereld die constant in verandering is
 • Weten wat de verschillen zijn tussen een TOP-Team en minder goed functionerende teams, en van daaruit de juiste veranderingen doorvoeren binnen het eigen TEAM
 • Niet meer afhankelijk zijn van ‘geluk’, maar wel van een juiste mix aan vaardigheden en persoonlijkheden door een goed doordacht TEAM samen te stellen
 • De eigenschappen kennen van een ideale TEAMPLAYER en van daaruit efficiënt kunnen coachen op het gedrag dat hiervan afwijkt
 • Hoe je door het stellen van Strategische vragen, jezelf en je TEAM al snel Strategisch kan laten denken
 • Het gebruik van Strategische Modellen zoals een Balanced Scorecard of de ProfitX2 Strategische Map om sneller (en Strategisch) RESULTATEN neer te zetten
 • Hoe je Strategische Talenten kan herkennen binnen je TEAM of Bedrijf en hoe je aan Scenario-thinking kan doen om op alle mogelijke scenario’s voorbereid te zijn
 • Een van nature uit, iets kleiner ZELFBEWUSTZIJN, gigantisch te boosten door de ‘turbo’ van het state-management of stemming-controle
 • Het Pijn-Plezier-principe toe te passen op de zelfmotivatie, de motivatie van collega’s, en vooral, op de motivatie van klanten door uw bedrijfs-USP’s af te stemmen op de Pijn- of Plezier-voorkeuren van uw klanten
 • Wat de BRANDSTOF is van Motivatie en hoe je deze kan optimaliseren

Enkele erg interessante Optie-Modules bij dit Programma zijn zeker de Modules Executive Sales & Crisis Management

Executive Sales

Zowel in een B2B- als in een B2C-omgeving, zal het regelmatig gebeuren dat ook zaakvoerders en/of leidinggevenden, zich in de verkoop-arena moeten plaatsen.  Sommige klanten willen nu eenmaal enkel zaken doen met ‘the BOSS’ himself.

Dat is niet altijd makkelijk voor een zaakvoerder die enerzijds, niet de gewoonte heeft om dergelijke gesprekken te voeren, en anderzijds, ook zovele andere zaken aan het hoofd heeft.  Nochtans heeft een zaakvoerder alvast een aantal belangrijke troeven achter de hand, en als die goed uitgespeeld worden, is ook voor de leidinggevende, het (kunnen) afsluiten van de deal een haalbare kaart in haast alle gevallen.  HOE je dat dan specifiek aanpakt als zaakvoerder of leidinggevende, leer je in deze opleidingsreeks.

Crisis Management

Deze reeks gaat over het Managen van een Crisis of, het beter omgaan en anticiperen als bedrijf op Crisissituaties.  Tijdens de Corona-lockdown-periode kregen wij haast dagelijks mails van klanten met specifieke vragen.  De overheersende trend van deze vragen was duidelijk ‘hoe kan ik mijn bedrijf zo goed mogelijk aansturen in dergelijke uitdagende omstandigheden.  Rendabiliteit is al decennialang ons hoofdthema geweest, zowel in Sales- als in Leadership-opleidingen en zeker in Crisissituaties dienen bedrijven zich te focussen op een extreme vorm van rendabiliteit.  De huidige crisiscultuur legt ondernemers zoveel beperkingen op dat elke fout haast onvergeeflijk wordt.  The Time to Play is over, zoveel is wel duidelijk.  Bedrijven die deze Corona-storm of eender welke crisis willen doorkomen zullen zich moeten omringen met de juiste medewerkers, … gebruik maken van de juiste strategieën en vooral … op de juiste manier moeten denken.  Met deze opleiding willen wij u graag van een aantal antwoorden voorzien.

Wij spreken graag met u af om deze opleiding of overige Digitale Coaching Programma’s persoonlijk toe te lichten