EEN STERKE ONDERSTEUNING VOOR OPTIMALE RESULTATEN

Buiten de specifieke Sales-Programma’s voor B2B en B2C High Price Retail Verkopers, hebben wij tevens specifieke Digitale Coaching-programma’s die zorgen voor een sterke ondersteuning van de Verkoper, Accountmanager, Key Accountmananger, Sales Manager of Commerciële werker.  Wat deze ondersteuning zal inhouden voor uw bedrijf is snel te merken in omzetstijging, marge-verbetering en vooral in de houding of attitude van uw salesteam.   Voor vele bedrijven is dit programma de aanzet geweest om één of meerdere van de volgende effecten te ervaren:

 

 • Meer potentiële klanten worden werkelijk klant (= een hogere score)
 • Een super-gemotiveerd Salesteam met een optimale attitude
 • Een verdubbeling van de omzet op 2 jaar tijd
 • Evolueren van een ‘regionale’ naar een ‘nationale’ of ‘global player’
 • Een verdubbeling van de ROM (Return On Marketing)
 • Een sterke verbetering van de MARGE
 • Een meer-verkoop van het ‘duurdere’ gamma

 

Bedrijven die hun commerciële medewerkers (en leidinggevenden) deze Programma’s laten doorlopen merken al snel dat deze een krachtige impact hebben op de psychologie van de Sales Rep of de Sales Force van het bedrijf.

 

Hefboomkracht: de verschillende modules hebben tevens een enorme hefboomkracht op elkaar.  Zo zal een Module over de werking van motivatie (Motivation 360°) een enorme hefboomkracht hebben op de module over de werking van een TEAM (TEAM Building), want een Salesteam is één zaak, een ‘gemotiveerd’ Salesteam is nog iets gans anders.  Dat is in sport zo, en dat is in de zakenwereld niet anders.

 

ProfitX2 SALES SUPPORT levert uw Bedrijf 2 zaken op

Meer Energie & Enthousiasme

Een Purpose-driven Sales Force

 

Energie & Enthousiasme zijn van levensbelang voor een Top-verkoper.  Het is als het ware de ‘energie’ die uw bedrijf zal uitstralen in de markt, de atmosfeer waarmee nieuwe potentiële klanten zullen kennis maken of de ‘attitude’ waarmee uw commerciële medewerkers zullen werken.  Een uitspraak van Auteur & Salestrainer Brian Tracy, is de volgende:

Sales is a Transfer of Enthusiasm

Het is een waarheid als een koe, want als de Sales Rep enthousiast is over zijn voorstel, dan zal ook dikwijls die vonk van enthousiasme overspringen naar de klant(en) en zullen die op hun beurt ook enthousiast worden voor het voorstel.

Soms heb je al eens te maken met het tegenovergestelde, een NIET-enthousiaste Sales Rep.  Je kan niet snel genoeg weg zijn van een dergelijk contact, … zonde voor het bedrijf dat een dergelijke Sales Rep in dienst neemt.

Verder is er een grote dosis energie nodig.  Zonder energie, geen uitstraling, te weinig acties en zwakke resultaten.  Zeker voor deelname aan handelsbeurzen, voor het prospecteren van de markt en voor het pitchen aan nieuwe klanten is een gezonde dosis energie nodig.  Sommige verkopers hebben dit in overvloed, de meeste verkopers moeten hier aan werken om dit constant op een hoog niveau te houden.  Daarom is het zo belangrijk om uw commerciële medewerkers de broodnodige SALES SUPPORT te gunnen.  Het is van groot belang om de Energie en het Enthousiasme optimaal te krijgen en te houden. Als dat lukt voor het Sales-team, zal het zich als een olievlek verspreiden over uw bedrijf.

 

Realiseer u dat ‘elk’ bedrijf, ook uw bedrijf, Energie en Enthousiasme nodig heeft.

Deze beide bepalen voor een groot deel de uitstraling van uw bedrijf:

 • Het zal uw team/organisatie definiëren
 • Het zal de omstandigheden creëren waarin er gewerkt wordt
 • Het zal als het ware filteren wie er wel en niet in het Salesteam past
 • Het zal een geweldige invloed hebben op uw bedrijfs-resultaat

 

Het onder controle krijgen van de Energie en het Enthousiasme zal bepalen hoe uw Salesteam zich zal gedragen en gedrag zal steeds bepalen welke resultaten er neergezet worden.  Als u dus betere resultaten wenst, zal u ook moeten sleutelen aan de Energie en het Enthousiasme van uw TEAM, wat al snel een uitdaging kan worden, want uw Salesteam heeft ingesleten gewoontes.  Deze veranderen is misschien niet makkelijk, maar voor vele bedrijven is het (kunnen) veranderen van deze gewoontes een zaak van (over)leven of (uit)sterven.

 

Een Purpose-driven Sales Force

Soms zijn er dingen die je erg graag doet en waar je dan meestal ook erg goed in bent.  Zo ontwikkel je bepaalde passies voor sport, ontspanning of … voor je job als Verkoper, Salesrep, Account Manager of Sales Manager.

Purpose is dus een mix van Passie, Job, Roeping en Missie.  Mensen die vanuit een Purpose-gedreven doel in het leven staan zie je al snel op alle vlakken bovenuit de middenmoot uitsteken.   Commerciële medewerkers met Purpose herken je aan de volgende 3 eigenschappen:

 

 1. Energie: ze lijken een tomeloze energie te hebben en zijn amper moe te krijgen
 2. Optimisme: ze zien het leven door een roze bril en verwachten steeds dat er positieve dingen staan te gebeuren
 3. Sociaal: ze zijn als het ware mensen-magneten die makkelijk anderen om zich heen, mee in hun verhaal (purpose) krijgen

 

Als uw Salesteam leert om Purpose-Driven in hun job te staan, dus met Energie, Optimisme en de nodige Sociale Vaardigheden zullen hun kansen om potentiële klanten te overtuigen merkbaar verbeteren. 

 

Om dat te bereiken is KENNIS nodig, want KENNIS leidt altijd tot betere RESULTATEN, de core-belief van onze organisatie.  Uw commerciële medewerkers hebben nood aan informatie over een optimale team-cultuur en hoe zij die zelf kunnen beïnvloeden.  Aan de hand van onze Digitale Coaching Modules, beginnen zij meer vooruit te kijken en na te denken over de economische, sociale en technologische veranderingen die gaande zijn in de wereld en waarin zij met hun bedrijf, hun producten en hun services een rol kunnen spelen, of dus, hun missie kunnen realiseren.  Met de SALES SUPPORT Modules leren zij werken als een TEAM-Player en zullen ze zowel zichzelf als hun klanten en hun collega’s kunnen motiveren.  Zij leren strategisch denken, iets dat in de ‘moeilijkere onderhandelingen’ erg goed van pas kan komen.  En ook perfect uitvoeren, wat soms al eens een zwakte kan zijn bij verkopers die ‘enkel’ focussen op de verkoop, maar achteraf de verwerking van wat verkocht is, niet foutloos afhandelen.